Politiki naj spodbujajo participacijo z izpolnjevanjem obljub!

V petek, 5. aprila, je v Ajdovščini oziroma natančneje, v tamkajšnji Hiši mladih, potekal dialog o prihodnosti Evropske unije, kakršne slovenska vlada že od lanskega leta organizira v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Iskrena izmenjava mnenj med navzočimi predstavniki javnosti ter lokalnih, nacionalnih in evropskih oblasti se je vrtela predvsem okrog zaznanih prednosti in slabosti evropskega povezovanja, politične participacije (zlasti mladih) državljanov, tudi na prihajajočih evropskih volitvah 26. maja, in koriščenja evropskih sredstev za projekte na ajdovskem koncu.

Kljub načelni podpori Evropski uniji in evropskemu povezovanju so iz občinstva prišle tudi kritike na račun delovanja evropskih institucij, pa tudi drugih ravni oblasti, češ da bi morale predvsem bolj prisluhniti željam in interesom mladih ter na ta način aktivno spodbujati njihovo participacijo v političnem procesu.

V tem pogledu je bila povedna tudi predstavitev delovanja participativnega proračuna občine Ajdovščina, v okviru katere je župan Tadej Beočanin izpostavil ključno zakonitost aktiviranja občanov za soodločanje o skupni prihodnosti: “Dane obljube je treba izpolniti. Ko ljudje vidijo, da njihova prizadevanja obrodijo konkretne rezultate, se poveča tudi njihova pripravljenost sodelovati.”

A vedno je treba začeti z majhnimi koraki - z oddajo glasu na volišču in izvajanjem pritiska na izvoljene predstavnike, da izpolnijo obljubljeno.